Điều khoản dịch vụ của Metaconex

Có hiệu lực từ 26 tháng 4, 2019 | Tải bản PDF xuống
Phiên bản dành riêng cho quốc gia: Việt Nam

Trước khi sử dụng dịch vụ của Metaconex, chúng tôi muốn chắc chắn rằng bạn phải hiểu và nắm rõ về các Điều khoản dịch vụ, trách nhiệm của bạn cũng như trách nhiệm của chúng tôi trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của Metaconex.

Các Điều khoản dịch vụ này áp dụng với tất cả Dịch vụ được sở hữu và cung cấp bởi Metaconex hoặc các chi nhánh của chúng tôi. Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào được thêm vào Dịch vụ hiện tại cũng phải tuân theo Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ hoặc tài khoản mà không cần thông báo trước nếu nhóm liên quan xác định rằng tài khoản của bạn gian lận. Bạn nên kiểm tra Điều khoản Dịch vụ thường xuyên để nhận biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào có thể ảnh hưởng đến bạn. Việc hiểu rõ các điều khoản này là rất quan trọng vì bằng việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các điều khoản này.

Bên cạnh các điều khoản này, chúng tôi cũng ban hành Chính sách quyền riêng tư. Mặc dù không nằm trong các điều khoản này, nhưng đây là một chính sách bạn nên đọc để hiểu rõ hơn cách bạn có thể cập nhật, quản lý, xuất và xóa thông tin của mình.

Nhà cung cấp dịch vụ

Pháp nhân sau đây cung cấp các dịch vụ của Metaconex và ký kết hợp đồng với bạn:

Công ty TNHH Công Nghệ Metaconex
Được thành lập và hoạt động theo luật pháp Việt Nam

01 Lê Thiết Hùng, Hòa Xuân
Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Việt Nam

Các từ/cụm từ "Metaconex", "chúng tôi" và "của chúng tôi" có nghĩa là Công ty TNHH Công Nghệ Metaconex và các công ty liên kết của Công ty TNHH Công Nghệ Metaconex.

Trách nhiệm của chúng tôi

Cung cấp nhiều dịch vụ hữu ích

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ hữu ích và chịu sự ràng buộc bởi Điều khoản này. Dịch vụ chính của chúng tôi là cung cấp nền tảng tạo trang web tự động và lưu trữ dữ liệu thông qua tài khoản Metaconex mà bạn đã đăng ký trước đó. Ngoài ra, chúng tôi chia sẻ cho bạn quyền được truy cập vào các ứng dụng, các sản phẩm khác trên nền tảng của Metaconex sau khi bạn chấp nhận các Điều khoản và điều kiện này hoặc Các điều khoản và điều kiện của từng dịch vụ riêng biệt được cung cấp bởi chúng tôi.

Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng có ảnh hưởng tiêu cực đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi ngừng cung cấp một dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi chúng tôi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật và khả năng hoạt động. Chúng tôi cũng sẽ cho phép bạn tải xuống nội dung trong Tài khoản Metaconex mà bạn sở hữu theo luật và chính sách hiện hành.

Trách nhiệm của bạn

Tuân thủ các điều khoản này và các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ

Quyền mà chúng tôi đã cấp cho bạn để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực miễn là bạn tuân thủ:

 • ĐIều khoản này
 • Các điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ (ví dụ điều khoản khi tham gia chương trình kiếm tiền dành cho đối tác của Metaconex)

Mặc dù chúng tôi cấp cho bạn quyền sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi có đối với các dịch vụ.

Tôn trọng người khác

Chúng tôi muốn duy trì một môi trường mà trong đó mọi người đều tôn trọng lẫn nhau, vì vậy, bạn phải tuân theo các quy tắc ứng xử cơ bản sau đây:

 • Tuân thủ các luật hiện hành, bao gồm cả luật kiểm soát xuất khẩu, luật trừng phạt, và luật phòng chống buôn người
 • Tôn trọng các quyền của người khác, bao gồm cả quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ
 • Không đối xử tệ bạc hoặc gây hại cho người khác hay chính bản thân bạn (hoặc đe dọa hay khuyến khích thực hiện hành vi đối xử tệ bạc hoặc gây hại đó) — chẳng hạn như bằng cách đưa thông tin sai lệch, lừa đảo, mạo danh bất hợp pháp, phỉ báng, bắt nạt, quấy rối hoặc đeo bám người khác
 • Không sử dụng sai cách, gây hại, can thiệp hoặc làm gián đoạn các dịch vụ — chẳng hạn như bằng cách truy cập hoặc sử dụng chúng theo các cách gian lận hoặc lừa đảo, phát tán phần mềm độc hại hoặc gửi thư rác, xâm nhập trái phép hoặc vượt qua các hệ thống hoặc biện pháp bảo vệ của chúng tôi.

Các điều khoản và chính sách bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ của chúng tôi cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách hành xử thích hợp mà những người sử dụng các dịch vụ đó phải tuân thủ. Nếu bạn phát hiện người khác không tuân thủ các quy tắc này, thì bạn có thể báo cáo hành vi sử dụng sai trái trên nhiều dịch vụ của chúng tôi thông qua mẫu báo cáo gian lận hoặc trái phép.

Quyền sử dụng nội dung của bạn

Một số dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để bạn có lưu trữ, gửi, nhận, chia sẻ hoặc tải nội dung của bạn lên. Bạn không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ nội dung nào của bạn cho các dịch vụ của chúng tôi và bạn có thể chọn nội dung bạn muốn cung cấp. Nếu bạn chọn chia sẻ hoặc tải nội dung lên, vui lòng đảm bảo rằng bạn có các quyền cần thiết để làm điều đó và rằng nội dung đó là nội dung hợp pháp.

Giấy phép

Nội dung của bạn vẫn thuộc về bạn, nghĩa là bạn bảo lưu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn có đối với nội dung của bạn. Ví dụ: Bạn có quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung sáng tạo mà bạn tạo ra, chẳng hạn như các bài viết hoặc bức ảnh. Hoặc bạn có thể có quyền chia sẻ nội dung sáng tạo của người khác nếu họ đã cho phép bạn làm như vậy.

Chúng tôi cần bạn cho phép trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ của bạn hạn chế chúng tôi sử dụng nội dung của bạn. Bạn cung cấp cho Metaconex quyền đó thông qua giấy phép này.

Nội dung thuộc phạm vi cấp phép

Giấy phép này có hiệu lực đối với nội dung của bạn nếu nội dung đó được bảo hộ theo luật sở hữu trí tuệ.

Nội dung không thuộc phạm vi cấp phép

 • Giấy phép này không ảnh hưởng đến quyền riêng tư mà chỉ ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ của bạn
 • Giấy phép này không áp dụng cho các loại nội dung sau:
  1. Thông tin thực tế và có thể thu thập công khai mà bạn cung cấp, chẳng hạn như nội dung chỉnh sửa đối với địa chỉ của một doanh nghiệp địa phương. Thông tin đó không yêu cầu giấy phép vì được xem là kiến thức chung mà tất cả mọi người đều có quyền tự do sử dụng.
  2. Ý kiến phản hồi mà bạn cung cấp, chẳng hạn như ý kiến đề xuất nhằm cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Các điểm liên quan đến ý kiến phản hồi được trình bày trong phần Thông tin giao tiếp liên quan đến dịch vụ bên dưới.

Phạm vi

 • Áp dụng trên toàn cầu, nghĩa là giấy phép này có hiệu lực ở bất kỳ nơi nào trên thế giới
 • Không độc quyền, nghĩa là bạn có thể cấp phép cho người khác sử dụng nội dung của bạn
 • Miễn phí bản quyền, nghĩa là bạn không thu phí cho giấy phép này

Quyền hạn

 • Lưu trữ, tái sản xuất, phân phối, truyền đạt và sử dụng nội dung của bạn, chẳng hạn như lưu nội dung của bạn vào các hệ thống của chúng tôi và giúp bạn truy cập nội dung đó ở bất kỳ nơi nào
 • Xuất bản, trình diễn công khai hoặc hiển thị công khai nội dung của bạn nếu bạn đã cho phép nội dung đó hiển thị cho người khác
 • Chỉnh sửa và tạo tác phẩm mới dựa trên nội dung của bạn, chẳng hạn như định dạng lại hoặc dịch nội dung
 • Cấp phép thứ cấp các quyền này cho:
  1. Những người dùng khác để các dịch vụ có thể hoạt động theo đúng mục đích, chẳng hạn như cho phép bạn chia sẻ ảnh với những người bạn chọn
  2. Những nhà thầu đã ký thỏa thuận với chúng tôi theo đúng các điều khoản này và chỉ giới hạn trong những mục đích được mô tả trong phần Mục đích dưới đây

Mục đích

 • Giấy phép này có giới hạn như sau:
 • Vận hành và cải thiện các dịch vụ, nghĩa là tạo điều kiện để các dịch vụ hoạt động theo đúng mục đích, đồng thời tạo ra các tính năng và chức năng mới. Hoạt động này bao gồm cả việc sử dụng các hệ thống tự động và thuật toán để phân tích nội dung của bạn:
  1. Đối với nội dung rác, phần mềm độc hại và nội dung bất hợp pháp
  2. Để tìm ra các quy luật trong dữ liệu, chẳng hạn như trong việc xác định các trường hợp nên đề xuất một danh mục quảng cáo phù hợp đối với các nội dung tương đồng.
  3. Phân tích này diễn ra khi nội dung được gửi, nhận cũng như khi được lưu trữ.
 • Sử dụng nội dung bạn đã chia sẻ công khai để quảng bá các dịch vụ. Ví dụ: Để quảng bá một sản phẩm từ đối tác quảng cáo, chúng tôi có thể trích dẫn một bài đánh giá mà bạn đã viết. Hoặc để quảng bá sản phẩm dịch vụ của Metaconex, chúng tôi có thể sử dụng ảnh chụp màn hình về các số liệu thống kê về dữ liệu mà bạn đã đạt được hoặc bạn đang thu thập.
 • Phát triển công nghệ và dịch vụ mới cho Metaconex theo đúng các điều khoản này.

Thời hạn

Giấy phép này có hiệu lực cho đến chừng nào mà nội dung của bạn còn được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ.

Nếu bạn xóa bất kỳ nội dung nào thuộc phạm vi của giấy phép này khỏi các dịch vụ của chúng tôi, thì hệ thống của chúng tôi sẽ ngừng công khai nội dung đó sau một khoảng thời gian hợp lý. Có hai trường hợp ngoại lệ:

 • Nếu bạn đã chia sẻ nội dung của mình với người khác trước khi xóa. Ví dụ: Nếu bạn đã chia sẻ một bức ảnh hoặc một bài đánh giá với một người bạn, sau đó, người này sao chép bức ảnh đó hoặc chia sẻ ảnh/ bài đánh giá với người khác, thì nội dung đó có thể tiếp tục xuất hiện trên các sản phẩm/ dịch vụ của Metaconex kể cả sau khi bạn xóa nội dung đó khỏi Tài khoản Metaconex của bạn.
 • Nếu bạn cung cấp nội dung của bạn thông qua dịch vụ của các công ty khác, thì có thể nội dung của bạn cũng sẽ được tái sử dụng trên các dịch vụ/ sản phẩm của Metaconex mặc dù bạn đã xóa nội dung đó trước đây trên Metaconex.

Sử dụng các dịch vụ của Metaconex

Tài khoản Metaconex của bạn

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ của Metaconex, bạn phải đăng nhập vào bằng tài khoản Metaconex của chính bạn. Thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập hoặc địa chỉ Email. Bạn đồng ý cung cấp và duy trì thông tin chính xác, đầy đủ của chủ sở hữu tài khoản khi đăng ký tài khoản Metaconex. Việc bạn không duy trì thông tin tài khoản Metaconex chính xác, đầy đủ và cập nhật, bao gồm cả việc có phương thức thanh toán không hợp lệ hoặc đã hết hạn trong hồ sơ với Metaconex, có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản Metaconex của bạn và/hoặc bạn không thể truy cập và sử dụng Dịch vụ.

Nếu Tài khoản Metaconex của bạn bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền truy cập của bạn vào tất cả Dịch vụ cũng sẽ bị chấm dứt.

Nếu bạn đăng ký Dịch vụ thay mặt cho chủ lao động của bạn, thì bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền sử dụng Dịch vụ, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và ràng buộc chủ sử dụng lao động của mình với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Sử dụng các dịch vụ của Metaconex thay mặt một tổ chức hoặc doanh nghiệp

Khi một tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thì cá nhân đại diện thay mặt cho một tổ chức hoặc doanh nghiệp:

 • Một người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức đó phải đồng ý với các điều khoản này
 • Quản trị viên của tổ chức của bạn có thể cấp cho bạn một Tài khoản Metaconex hoặc một tài khoản sử dụng các dịch vụ khác của Metaconex. Quản trị viên đó có thể yêu cầu bạn phải tuân theo các quy tắc bổ sung, đồng thời có thể có quyền truy cập hoặc vô hiệu hóa Tài khoản Metaconex của bạn.

Phí sử dụng

Bạn có thể thanh toán phí dịch vụ cho Metaconex bằng tiền mặt hoặc chuyển trực tiếp cho chúng tôi thông qua cổng thanh toán tại Metaconex Payment. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn trực tuyến đến email của bạn (mà bạn đã cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo về thời hạn thanh toán đến email của bạn trước 3 ngày (hoặc hơn). Nếu bạn không trả phí đúng hạn, bạn sẽ có 15 ngày sử dụng và sau 15 ngày, tài khoản của bạn sẽ bị giới hạn về chức năng trả phí đã đăng ký trước đó.

Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải tuân thủ luật pháp và thuế của khu vực hoặc quốc gia của bạn.

Chúng tôi có thể thay đổi phí của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng bảng giá mới lên trang web của chúng tôi và/hoặc gửi thông báo cho bạn qua email.

Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng cho một số dịch vụ, hãy xem lại chính sách hoàn tiền để biết rõ hơn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Tuyên bố từ chối bảo hành; trách nhiệm pháp lý

Những cam kết duy nhất mà chúng tôi đưa ra về các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả nội dung trong các dịch vụ, chức năng cụ thể của các dịch vụ, hoặc độ tin cậy, tình trạng sẵn có hay khả năng các dịch vụ đó đáp ứng các nhu cầu của bạn) được nêu trong các phần trước đó trong điều khoản này và các điều khoản/ chính sách của từng dịch vụ riêng biệt.

Chúng tôi luôn mong muốn cân bằng quyền lợi của bạn và quyền lợi của Metaconex trong trường hợp xảy ra vấn đề. Vì vậy, chúng tôi chỉ được phép giới hạn quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong một phạm vi nhất định được nêu trong điều khoản này. Điều khoản này chỉ giới hạn trách nhiệm của chúng tôi trong phạm vi được luật hiện hành cho phép.

 1. Bạn hiểu rõ rằng Metaconex sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt mang tính kết quả hoặc bồi thường chiệt hại theo hình thức trừng phạt nào, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại cho tổn thất lợi nhuận, tín nhiệm, việc sử dụng, dữ liệu hoặc tổn thất vô hình khác gây ra từ sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng dịch vụ. Bởi vì một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại mang tính kết quả hoặc phát sinh thêm, trong các khu vực pháp lý đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép;
 2. Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Metaconex, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và các người cấp phép của nó không bị thiệt hại khỏi tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, hình phạt, trách nhiệm pháp lý và chi phí, bao gồm chi phí luật sư, dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào liên quan đến khiếu nại:
  • Cáo buộc rằng nội dung khách hàng hoặc việc bạn sử dụng dịch vụ xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ , quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bên thứ ba hoặc vi phạm luật hiện hành;
  • Phát sinh từ việc bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu được đề cập tham chiếu;
  • Phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba hoặc mối quan hệ của bạn với nhà cung cấp bên thứ ba;
  • Cáo buộc rằng bất kỳ thông tin nào được tạo điều kiện truyền tải thông qua dịch vụ vi phạm luật hiện hành;
 3. Cáo buộc rằng nội dung khách hang hoặc việc bạn sử dụng dịch vụ xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền riêng tư hoặc các quyền khác của bên thứ ba hoặc vi phạm luật hiện hành;
 4. Phát sinh từ việc bạn vi phạm các điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu được đề cập tham chiếu;
 5. Phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của bên thứ ba hoặc mối quan hệ của bạn với nhà cung cấp bên thứ ba; Hoặc cáo buộc rằng bất kỳ thông tin nào được tạo điều kiện truyền tải thông qua dịch vụ vi phạm luật hiện hành;
 6. Việc bạn sử dụng dịch vụ là rủi ro duy nhất của bạn. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo hành hoặc điều kiện nào, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định;
 7. Metaconex không đảm bảo rằng:
  • Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi;
  • Kết quả có thể thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy;
  • Chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn mua hoặc thu được thông qua dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của bạn hoặc bất kỳ lỗi nào trong dịch vụ sẽ được sửa chữa;
 8. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu hoặc thông tin có được thông qua dịch vụ đều là rủi ro của riêng bạn.
 9. Đôi khi thông tin có sẵn trong dịch vụ có thể lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tình trạng tồn kho;
 10. Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm rõ thông tin trong dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin giá cả, trừ khi pháp luật yêu cầu. Không có ngày cập nhật mới cụ thể nào được áp dụng trong dịch vụ, thể hiện rằng tất cả thông tin trong dịch vụ đã được sửa đổi hoặc cập nhật;

Xóa nội dung của bạn

Nếu chúng tôi có lý do hợp lý để tin rằng nội dung nào đó của bạn vi phạm điều khoản này, các chính sách hoặc điều khoản bổ sung dành riêng cho từng dịch vụ, vi phạm luật hiện hành, hoặc có thể gây hại cho người dùng, bên thứ ba hoặc Metaconex, thì chúng tôi có quyền gỡ bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung đó theo luật hiện hành. Một số ví dụ là nội dung khiêu dâm liên quan đến trẻ em, nội dung hỗ trợ hoạt động buôn người, hàng cấm hoặc quấy rối, nội dung khủng bố và nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

Chấm dứt thỏa thuận

Các Điều khoản Dịch vụ này có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bị chấm dứt bởi bạn hoặc bởi chúng tôi. Nếu bạn không muốn sử dụng Dịch vụ nữa, bạn có thể chấm dứt Tài khoản Metaconex của mình theo các điều khoản hiện hành. Nếu theo quyết định riêng của chúng tôi bạn không thực hiện được, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản hoặc quy định nào của Điều khoản dịch vụ này, chúng tôi cũng có thể chấm dứt Điều khoản dịch vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và do đó có thể từ chối cho phép bạn truy cập vào Dịch vụ, Tài khoản Metaconex của bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Các nghĩa vụ (bao gồm nghĩa vụ thanh toán, nếu có) và các khoản nợ phát sinh trước ngày chấm dứt dịch vụ sẽ vẫn tồn tại sau khi chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ này cho tất cả các mục đích.

Trustpilot