Chính sách nội dung của Adsconex

Nhà xuất bản (publishers) không được phép đăng tải nội dung lên nền tảng Adsconex hoặc chèn mã quảng cáo Adsconex trên các blog/ website có nội dung hoặc liên kết đến các trang có nội dung vi phạm bất kỳ nguyên tắc nội dung nào dưới đây:

 • Nội dung khiêu dâm, nội dung người lớn.
 • Nội dung bạo lực.
 • Lời nói căm thù (bao gồm nội dung khuyến khích lòng căm thù hoặc đẩy mạnh bạo lực đối với các cá nhân hoặc nhóm dựa trên chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tôn giáo, thiểu năng, giới tính, tuổi tác, tư cách cựu chiến binh hoặc khuynh hướng tình dục/đồng giới), quấy rối, bắt nạt hoặc nội dung tương tự chủ trương gây tổn hại chống lại một cá nhân hoặc nhóm.
 • Hành vi xúc phạm người khác quá mức.
 • Nội dung hướng dẫn lấy cắp dữ liệu, bẻ khóa máy tính, bẻ khóa phần mềm.
 • Phần mềm hoặc nội dung khác vi phạm “Chính sách phần mềm không mong muốn“.
 • Phần mềm độc hại hoặc phần mềm quảng cáo.
 • Nội dung về ma túy (hoặc các chất kích thích tương tự ma túy) và đồ tiêm chích ma túy bị cấm.
 • Nội dung quảng bá, bán hoặc quảng cáo sản phẩm từ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc bị đe dọa.
 • Bán vũ khí và đạn dược. Ví dụ: súng cầm tay, các bộ phận súng cầm tay, dao chiến đấu, súng bắn điện…
 • Nội dung liên quan đến các chương trình trả tiền cho người dùng để click vào quảng cáo, phiếu mua hàng, thực hiện tìm kiếm, lướt web hoặc đọc email.
 • Bất kỳ nội dung nào khác bất hợp pháp, cổ vũ các hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm các quyền pháp lý của người khác.
 • Nội dung vi phạm bản quyền của bên thứ ba hoặc chưa được sự đồng ý của bên thứ ba về quyền sử dụng hoặc phân phối lại.
 • Nội dung sai sự thật, bản tin giả, bản tin giật gân nhằm lôi kéo hoạt động của người dùng.
 • Nội dung phạm pháp, khuyến khích hành vi phạm pháp, hoặc vi phạm tất cả các điều luật khác

Lưu ý rằng, nội dung mà nhà xuất bản đăng tải và lưu trữ trên hệ thống dữ liệu của Adsconex sẽ được xoá vĩnh viễn sớm nhất là 14 ngày đối với tài khoản Adsconex cấp 1. Dữ liệu sẽ không thể được khôi phục sau khi xoá, vì vậy nhà xuất bản cần có phương án sao lưu cẩn thận trước thời gian mà hệ thống của chúng tôi xoá hoàn tất.

Ngày cập nhật gần đây nhất: 10/12/2021

Trustpilot